logo
 Třeboň 2016

 

> vysvětlivky a info...                                  > menu: 1.výlet 2.výlet 3.výlet 4.výlet 5.výlet 6.výlet

1. výlet (cca 58km)
k Jindřichovi do Hradce a zpět


Celkové stoupání 396 m

více na www.mapy.cz

 

TŘEBOŇ - klášter augustiniánů.
  1km - silnice, červená od nám. i modrá a další (ul. Husova, Dukelská, NS Okolo Třeboně)
Třeboň - žel. zastávka Třeboň Lázně
  0,5km - silnice, modrá, červená a další (přes koleje, ul. Dukelská, NS Okolo Třeboně)
Na Kopečku: barokní kaple sv. Jana Nepomuckého z l. 1750-56 a městská vodárenská věž z r. 1909 (J. Kotěra).
  0,5km - silnice, modrá (rovně ul. Dukelská, doleva ul. Vodárenská, NS Okolo Třeboně)
Na Kopečku - most
  1km - silnice, modrá (přes most - E49 a E551, později podél Stupského rybníka, NS Okolo Třeboně)
Penzion Mlýn u sv. Víta: Obecní Mlýn, kaple sv. Víta z r. 1761 (dříve s poustevnou), nedaleko (0,5km) židovský hřbitov z r. 1900.
  2,5km - silnice, později silnička, modrá (podél rybníka Zadní Kouty, Hraniční, NS Okolo Třeboně)
Nová Hlína
  1km - silnice (doprava a ke kamennému mostu)
kamenný most: technická památka, kamenný 5 obloukový záplavový most na staré cestě přes rybník Vítek z r. 1781.
  0,5km - silnice, za cestou chvíli jen pěšinka (přes hlavní silnici, přes svodidla a dále po pěšince 100m až na starou silnici)
Hvízdalka - okraj
  0,25km - silnice (starou silnicí)
kamenný most: technická památka, kamenný 12 obloukový záplavový most na staré cestě přes Lužnici z r. 1799.
  0,25km - silnice (starou silnicí, a doleva přes hlavní silnici)
Stará Hlína
  1,5km - silnice, cyklostezka 1035, modrá (obcí, později podél Hodějovického rybníka, NS Rožmberk)
rozcestí Hodějov - rybník
  3,5km - silnice, cyklostezka Greenway RD, modrá
Novosedly nad Nežárkou: na návsi (č.p.41) kovárna z pol. 19.stol. a kaple, nedaleko v obci (0,75km) kostel sv. Václav z r. 1867, vyhlídka.
  1,5km - silnice, cyklostezka Greenway RD a 1170, později zelená (rovně kolem kaple a dál kolem zahradnictví)
Stradinka
  1km - silnice, cyklostezka Greenway RD a 1170, zelená a modrá
Šputův Mlýn
  0,5km - silnice, cyklostezka Greenway RD a 1170, zelená a modrá (přes Nežárku)
rozcestí U Nežárky
  0,5km - silnice, cyklostezka Greenway RD a 1170, zelená, modrá a žlutá
Jemčina: barokní lovecký jednopatrový zámek z 2.pol. 18.stol., poslední úpravy r. 1875. Do roku 1991 sloužil jako kasárna. U zámku rozsáhlá bývalá obora. Prohlídka každou celou hodinu od 10:00 do 15:00, tel.: +420 608 511 381.
» zámek Jemčina: www.jemcinazamek.cz.
  4,5km - silnice, cyklostezka Greenway RD a 1236, v Jemčině kousek červená
Hatín
  5km - silnice, cyklostezka Greenway RD (rovně a kolem obchodu)
Buk
  3km - silnice, cyklostezka Greenway RD (dál rovně až do Jindřich. Hradce, ul. Jemčinská)
Jindřichův Hradec - Nežárecké předměstí
  0,5km - silnice, různé cyklostezky ..., později červená (ul. Nežárecká, přes most - Nežárka, a Nežáreckou bránou)
JINDŘICHŮV HRADEC: městská památková rezervace, trojlodní proboštský gotický kostel Nanebevzetí P. Marie ze 14.stol., opraven po požáru v l. 1808-28, z věže výhlídka. Renesančně barokní jezuitská kolej s manýristickým kostelem sv. Maří Magdaleny, dvůr ze 16.-17.stol. Minoritský klášter s křížovou chodbou (ambit) a rajským dvorem s kostelem sv. Jana Křitele, byl původně raně gotický ze 13.stol., rozšiřován v následujících stoletích, bohatá výzdoba - cenné nástěnné malby z 13.-16.stol. Muzeum Jindřichohradecka (bývalý jezuitský seminář s kaplí sv. Víta), čtyřkřídlá renesanční budova kolem arkádového dvora ze 16. a 17.stol., obsahuje mimo jiné významný soubor gotických plastik, maleb na sklo, malovaných terčů, zbraní a největší lidový mechanický betlém na světě, otevřeno od 8:30 do 17:00, tel.: +420 384 363 660. Na náměstí palácový měšťanský dům č.p. 138-9, tzv. Langrův, s podloubím, sgrafity a arkádovým dvorem, dům je z pol. 15.stol., přestavěn v 16.stol. Stará radnice s průčelím z doby po r. 1801 s městským znakem. Na náměstí ještě pozdně barokní sousoší Nanebevzetí P. Marie z l. 1764-68. Nedaleko tzv. Landfrasova tiskárna, empírová stavba z r. 1827, připomíná činnost v době národního obrození. Dochovala se část městského opevnění, včetně Nežárecké brány. Městem prochází 15. poledník (středoevropský čas) označený v dlažbě mezi kostelem Nanebevzetí P. Marie a jezuitskou kolejí. Mezi rybníky Velký (45ha) a Malý Vajgar cenný kamenný most s barokním křížem z r. 1760 a sochou sv. Jana Nepomuckého z pol. 18.stol. V Kostelní ul. synagoga z 18.stol., novogoticky přestavěna r. 1867, dnes církev čs. husitská (v jižní části města nad řekou Nežárkou ještě židovský hřbitov od 16.stol.). Kostel sv. Kateřiny s františkánským klášterem (0,5km po červené a zelené z náměstí), postaven po r. 1478, barokně přestavěn po požáru r. 1669, v rámci areálu zajímavý krytý most, který spojuje kostel s tzv. klášteříčkem - původně pozdně gotický špitál z r. 1534. Kostel Nejsvětější Trojice (0,7km po žluté z náměstí) z l. 1590-94. V jižní části města (1km z náměstí) hřbitovní kostel sv. Václava původně z r. 1399, přestavěn v r. 1621 a 1826. Na západním okraji města (1km z náměstí) novogotický kostel sv. Jakuba z l. 1859-60 na místě staršího kostela.
Renesanční zámek
, národní kulturní památka, rozsáhlý komplex původně románsko-gotického hradu (13.stol.) kolem tří nádvoří. Chráněn řekou Nežárkou a rybníkem Malý Vajgar. V 16. stol. přestavěn a rozšířen. V interiéru cenné gotické nástěnné malby svatojiřského cyklu z r. 1338. Architektonicky ojedinělým dílem je zejména renesanční altán - Hudební pavilon Rondel z l. 1591-6 s bohatou štukovou výzdobou. Tři prohlídkové trasy - Adamovo stavení, Středověký hrad, Apartmány a ještě samostatně Černá věž (hladomorna), otevřeno od 9:00 do 17:15 (poslední prohlídka 16:15), tel.: +420 384 321 279.
» zámek a hrad Jindřichův Hradec: www.zamek-jindrichuvhradec.eu.
» Jindřichův Hradec: www.jh.cz.
» Infocentrum: infocentrum.jh.cz, po-pá 8.00 - 18.00, So 8.00 - 12.00, +420 384 363 546.
  0,5km - silnice, žlutá (pod hradem okolo rybníka Malý Vajgar, ul. Mlýnská)
Jindřichův Hradec - most přes Nežárku
  0,5km - silnice (přes most, ul. Mlýnská)
Jindřichův Hradec - Nežárecké předměstí
  1km - silnice, cyklostezka 32 a Greenway P-W (doleva ul. Nežárecká, nedaleko Nežárky)
Rudolfov - Lišný Dvůr
  3km - silnice, cyklostezka 1236 (rovně)
Políkno: kaple P. Marie z r. 1863.
  6km - silnice, cyklostezka 1236 (kolem kaple mírně doprava, později podél rybníka Polom a pak přes křižovatku rovně)
Plavsko: barokní kaplička sv. Jana Nepomuckéhoz r. 1777, obnovená r. 1934.
  2km - silnice, ve Stráži n. N. červená (před kaplí doleva, později ve Stráži n. N. přes řeku a ul. Mostní, Ruská)
Stráž nad Nežárkou: městská památková zóna, barokní zámek byl přestavěn po r. 1715 z původního hradu (1267-84), v letech 1914-30 byla majitelkou světová sopranistka Ema Destinová. Otevřeno od 10:00 do 16:00 mimo pondělí, tři prohlídkové trasy, tel.: +420 736 614 500. U zámku park a nedaleko pomníček E. Destinové. Gotický kostel sv. Petr a Pavel z konce 14.stol. a r. 1413 přistavěna kaple Archanděla Michaela. Hradební bašta upravena na zvonici, dnes novogotická z r. 1861. Řada maloměstských domů, empírový č.p.9 a 32, č.p. 101 s atikou a cenná také usedlost č.p. 135. Na náměstí dvě kašny, socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1728. Kamenný silniční most s plastikou sv. Jana Nepomuckého. Hřbitovní kostelík P. Marie Bolestné z konce 19.stol. Západně (1km) židovský hřbitov z r. 1830 a žárové mohylové pohřebiště Na Pískách ze slovanského období (26 mohyl).
» zámek: www.zamekstraz.cz.
» Stráž n. N.: www.straznadnezarkou.cz.
  2,5km - silnice, ve Stráži n. N. kousek žlutá (ve Stráži n. N. ul. Chlumecká, dále přes E551, kolem rybníka, později mezi dalšími)
Pístina
  3km - silnice (rovně obcí Pístina, později kolem rybníka Stávek, ve Stříbřeci doprava)
Stříbřec: vesnická památková zóna, několik dochovaných statků lidové architektury, č.p.35 empírový, č.p.9 s dvouštítovým průčelím. U rybníka bývalá kovárna. V obci 100 letá hrušeň. Kaple sv. Jana Nepomuckého z r. 1860.
  2km - silnice, cyklostezka 1035, za Stříbřecí červená (NS Okolo Třeboně, později kolem restaurace E. Destinové)
Stříbřecký most: nedaleko (0,2km po zelené) pomník Emy Destinové, žulový pomníček postavený v místech, kde lovila ráda ryby. U pomníku památný mohutný dub letní (350let, výška 22m).
  3,5km - silnička, červená (přes most, doleva mezi rybníky Stolec a Travničný, mezi rybníky Ženich a Nový Vdovec)
Holičky
  2,5km - silnička, červená
Na Kopečku: kaple sv. Petra a Pavla z r. 1646.
  1km - silnice, červená (ul. U Sv. Petra a Pavla, Lesní)
Na Kopečku - rozcestí
  0,5km - silnice, červená včetně dalších (ul. Dukelská, NS Okolo Třeboně)
Třeboň - žel. zastávka Třeboň Lázně
  1km - silnice, červená včetně dalších (ul. Dukelská, Husova, NS Okolo Třeboně)
TŘEBOŇ - klášter augustiniánů.
 

 

2. výlet (59km)
na Černou věž do Budějic a po vlastních stopách zpět


Celkové stoupání 490 m

více na www.mapy.cz

 

TŘEBOŇ - klášter augustiniánů.
  0,5km - silnice, červená později i další barvy a cyklostezky (ul. Březanova, Masarykovo nám., Trocnovské nám.)
Třeboň - Světská hráz/přístaviště: pomník Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan, který byl významný český šlechtic a rybníkář a purkrabí v Českém Krumlově. Rekreační rybník Svět (201ha) z l. 1571-73, vznikl zaplavením Svinského předměstí, stavba hráze (délka 1573m) byla velice náročná - odtud původní název Nevděk. Postavena z části na rašelině (protržení r. 1890), na hrázy staleté duby.
» přístaviště: www.lodnidoprava.info.
  1km - silnice, červená, i další barvy a cyklostezky (NS Cesta kolem Světa, po hrázy rybníka Svět, ul. Světská hráz).
Schwarzenberská Knížecí Hrobka: novogotická kaple - rodinná hrobka Schwarzenberků byla postavena v l. 1874-77, probíhají zde i varhaní koncerty. Tel.: +420 384 722 683, prohlídka 30min, út-ne 9:00 až 17:00.
» hrobka: www.zamek-trebon.eu/hrobka-schwarzenberku.
  0,5km - silnice, červená (NS Cesta kolem Světa, nedaleko rybníka Svět)
sv. Jiljí: původně gotický hřbitovní kostelík, zmiňován od r. 1515, z té doby jen spodní zdivo presbytáře, rozšířen a zvýšen r. 1576, věž přistavěna r. 1776. Sloužil i jako původní hrobka Schwarzenberků.
  1,5km - silnice, červená (NS Cesta kolem Světa, podél rybníka Svět)
Církvičný rybník
  1,5km - silnice, červená (NS Cesta kolem Světa, nedaleko rybníka Svět)
rozcestí Odměny: nedaleko tři usedlosti, zbytek po větším osídlení, které zde vzniklo po dokončení rybníka Svět v r. 1574 jako náhrada místním usedlíkům za jejich zatopené pozemky.
  2km - silnička, červená (po cestě vyhlídka)
Spolí: návesní kaplička z doby kolem r. 1800. Na okraji obce Spolský rybník, založen r. 1372, do dnešní podoby přetvořen r. 1574 (Jakub Krčín), dnes slouží k rekreačním účelům.
  2km - silnice, cyklostezka 1096, (nedaleko Spolského rybníka)
Libín: barokizující kostel Nejsvětější srdce Ježíšovo z r. 1923.
  3km - silnice, cyklostezka 1096
Vlkovice
  1,5km - silnice, cyklostezka 1096, před Zvíkovem zelená (kolem Zvíkovského rybníka)
Zvíkov: uprostřed obce statek č.p. 19 s barokizujícím štítem z počátku 19.stol., při něm gotická věžovitá tvrz z r. 1406, před r. 1751 snížena o patro, střecha z konce 19. stol. Takovýchto staveb/tvrzí se zachovalo v Čechách velmi málo.
  3,5km - silnice, cyklostezka 1106
Zaliny: novogotická kaple sv. Václava z r. 1929.
  2km - silnice, cyklostezka 1050
Kaliště
  1,5km - silnice, cyklostezka 1050
Třebotovice - okraj
  1km - silnice
Nové Třebotovice - U Olší
  1km - silnice, kousek v Dobré Vodě i červená
Dobrá Voda u Českých Budějovic: bývalé lázně, také součást Rudolfovského rudního revíru (těžba stříbra v 16.-19.stol. a v pol. 18.stol. zlata). Barokní poutní kostel P. Marie Bolestné z l. 1733-39 od K.I. Dientzenhofera s freskami a bohatými štuky, v budově fary zdivo z původní kaple ze 17. stol. Barokní a klasicistní kapličky křížové cesty s obrazy (z r. 1995). Nad Mariánským pramenem kaplička z r. 1769.
  1,5km - silnice, cyklostezka 1050 a 1096 (ul. Lázeňská, později doleva na ul. Na Vyhlídce, U Rybníka)
Stará Pohůrka: novobarokní kaple z r. 1849. Lidové zemědělské usedlosti č.p. 155, 163, 166.
  2km - silnice, cyklostezka 1050 a 1096 (přes hlavní silnici, dále ul. Do Mladého, později most přes koleje a doleva)
České Budějovice - Mladé: novogotická návesní kaple P. Marie. Před kolejemi ještě hřbitovní novogotická kaple sv. Karoliny z l. 1891-92 a hrobka rodu Hardtmuth, zakladatelů českobudějovické tužkárny.
  1km - silnice, cyklostezka 1050 a 1096 (ul. J. Masaryka, přes hlavní silnici, dále ul. Osiková)
České Budějovice - Mladé - Červený Dvůr: na místě dvora zmiňovaného již r. 1259 vystavěn v l. 1866-67 letohrádek. V letech 1894 a 95 sloužil jako sídlo arcivévody Ferdinanda d´Este. Přes svůj dobrý stav v roce 2000 odstraněn majitelem.
  0,5km - silnice, cyklostezka 1050 a 1096 (doprava ul. Fr. Halase, doleva ul. Javorová, most přes Mlýnskou stoku)
České Budějovice - zahr. osada.
  2km - silnice, cyklostezka 1050 a 1096 za mostem K (ČB) (most přes Malši, a doprava podél Malše až do centra)
České Budějovice: městská památková rezervace, na náměstí a v přilehlých ulicích domy v jádře středověké (klenuté, trámové, a kazetové stropy, gotické portály), z části zachováno loubí, kolem historického jádra zbytky gotického opevnění s věžemi Rabenštejnskou, Železnou pannou a Otakarovou baštou (13.stol.), tvar barokního opevnění kopírují městské sady, na náměstí barokní Samsonova kašna (1720-26), barokní radnice (1727-30), budova České spořitelny (1935-36) s bronzovým reliéfem a sochou, renesanční (1549-78) Černá věž hláska a zvonice (přístupná), katedrální trojlodní chrám sv. Mikuláše, původně gotický (13.stol.) byl přestavěn nejdříve pozdně goticky (1518-35) a poté barokně (1641-49, 1686-88), za ním barokní kaple Smrtelných úzkostí Páně (1727-31), bývalý dominikánský klášter s trojlodním kostelem Obětování P. Marie (od 1265), zdivo zčásti cihlové, fragmenty středověkých fresek, cenný čtvercový klášterní ambit i Studniční kaple s křížovými žebrovými klenbami a okenními kružbami (14.stol.), klášterní zvonice tzv. Bílá věž původně gotická (2.pol. 15.stol.) dnes barokní (1772), pozdně gotická (1531) solnice dříve zbrojnice, Wortnerův dům s gotickým jádrem přestavěn renesančně (1550) s cimbuřím (Alšova galerie), renesanční (1554) Masné krámy, čelní štít (1831) empírový (dnes restaurace), vedle novorenesanční (1912-13) bývalá městská spořitelna (dnes KB), barokní biskupská rezidence, původně piaristická kolej (1763-69), empírové městské divadlo (1812-19) později mnohokrát přestavováno a rozšířeno (1881, 1891, 1919, 1955 a 1989-90), novoklasicistní (1871-72) městský dům kultury, novorenesanční (1898-1901) Městské muzeum, bývalý sirotčinec Karla Boromejského s novogotickým (1868-87) kostelem sv. Rodiny (dnes internát a Biskupské gymnázium), bývalý kapucínský klášter (1614-1786) později (1804) kněžský seminář nyní Bohoslovecká fakulta, při něm kostel sv. Anny (1615-21) nyní (od 1988) hudební síň; mimo centrum funkcionalistický (1924) stadion se sokolovnou (1928-48) a plovárnou (1965-71) s parabolickou střechou, Jiráskův jez s dodnes provozovanou elektrárnou (1930), významný krajinný prvek Sokolovský ostrov; Vídeňské předměstí: novobarokní kostel Srdce Páně (1900), novogotický kostel Růžencové P. Marie (konec 19.stol.), secesní budova Rozhlasu a secesní vily, novorenesanční (1904-8) nádraží se secesními prvky; Haklovy Dvory: výklenková kaple (1.pol. 19.stol.), lidové zemědělské usedlosti blatského typu; Hlinsko: novogotická kaple (1885); Linecké předměstí: soudní budova (1905), secesní Okresní dům (1901-2), areál tužkárny Koh-I-noor Hardtmunth (založen 1846), vodárenská věž s měděným vodojemem (1721-24) později přestavěna (1882), novorománský kostel sv. Jana Nepomuckého (1915); Mladé: novogotická kaple P. Marie (1883), hřbitovní novogotická kaple sv. Karoliny (1891-92) a hrobka rodu Hardtmuth; Nové Hodějovice: novorománský kostel P. Marie Královny andělů (1938) vedle socha Immaculaty (1727).
  2km – silnice
České Budějovice – Pražské předměstí: empírová Eggertova vila (1833-34), empírový Ústav hluchoněmých (1846), secesní budova Průmyslové školy stavební (1910), činžovní secesní domy, funkcionalistická Zátkova vila, „staroměstský“ kostel sv. Jana Křtitele a Prokopa (13.stol.), raně gotický presbytář, sakristie a portál ve věži, pozdně goticky (1461 a 16.stol.) přestavěn, bývalý morový barokní špitál s pozdně gotickým (1515) kostelíkem Nejsv. Trojice, rokokově (1763-66) obnoven a později upraven (1982) pro památkový ústav, novogotický kostel sv. Václava (1868-70), Husův sbor (1924), hřbitov (1887-89) s novorománskou kaplí sv. Otýlie (1891) a starým krematoriem (1924-25).
České Budějovice – Čtyři Dvory: empírový hostinec, empírová Lannova loděnice (1828) s vilou a rodným domem loďmistra Vojtěcha Lanny (1805-66), kaple (2.pol. 19.stol.), kostel sv. Vojtěcha (1939-47), jižně ještě významný krajinný prvek Stromovka.
» České Budějovice: www.c-budejovice.cz.
» Infocentrum: www.inbudejovice.cz, po-pá 8.30 - 18.00, So 8.30 - 17.00, Ne 10.00 - 16.00, +420 386 801 413.
  2km - silnice, cyklostezka K (ČB) (zpět stejnou cestou, most přes Malši a doleva podél Malše až k modré a doleva přes most)
České Budějovice - zahr. osada.
  0,5km - silnice, cyklostezka 1050 a 1096 (most přes Mlýnskou stoku, ul. Javorová, doprava ul. Fr. Halase)
České Budějovice - Mladé - Červený Dvůr
  1km - silnice, cyklostezka 1050 a 1096 (doleva ul. Osiková, později přes hlavní silnici, a dále ul. J. Masaryka a přes koleje)
České Budějovice - Mladé - hřbitov
  2km - silnice, cyklostezka 1050 a 1096 (ul. Do Mladého, dále přes hlavní silnici)
Stará Pohůrka
  1,5km - silnice, cyklostezka 1050 a 1096 (ul. U Rybníka, Na Vyhlídce, a doprava ul. Lázeňská)
Dobrá Voda u Českých Budějovic
  1km - silnice, kousek v Dobré Vodě i červená (rovně)
Nové Třebotovice - U Olší
  1km - silnice
Třebotovice - okraj
  1,5km - silnice, cyklostezka 1050
Kaliště
  2km - silnice, cyklostezka 1050
Zaliny
  3,5km - silnice, cyklostezka 1106
Zvíkov
  1,5km - silnice, cyklostezka 1096, zpočátku i zelená (kolem Zvíkovského rybníka)
Vlkovice
  3km - silnice, cyklostezka 1096
Libín
  1,5km - silnice, cyklostezka 1096, (nedaleko Spolského rybníka)
Spolí - bašta
  0,5km - silnice, červená
Spolí
  2km - silnička, červená (po cestě vyhlídka)
rozcestí Odměny
  1,5km - silnice, červená (NS Cesta kolem Světa, nedaleko rybníka Svět)
Církvičný rybník
  1,5km - silnice, červená (NS Cesta kolem Světa, podél rybníka Svět)
sv. Jiljí
  0,5km - silnice, červená (NS Cesta kolem Světa, nedaleko rybníka Svět)
Schwarzenberská Knížecí Hrobka
  1km - silnice, červená, i další barvy a cyklostezky (NS Cesta kolem Světa, po hrázy rybníka Svět, ul. Světská hráz).
Třeboň - Světská hráz/přístaviště
  0,5km - silnice, červená i další barvy a cyklostezky (Trocnovské, Žižkovo, Masarykovo nám., ul. Březanova)
TŘEBOŇ - klášter augustiniánů.
 

 

3. výlet (39km)
k Hejtmanovi v Chlumu a zpět


Celkové stoupání 234 m

více na www.mapy.cz

 

TŘEBOŇ - klášter augustiniánů.
  1km - silnice, červená včetně dalších (ul. Husova, Dukelská, NS Okolo Třeboně)
Třeboň - žel. zastávka Třeboň Lázně
  0,5km - silnice, červená včetně dalších (ul. Dukelská, NS Okolo Třeboně)
Na Kopečku: barokní kaple sv. Jana Nepomuckého z l. 1750-56 a městská vodárenská věž z r. 1909 (J. Kotěra).
  1km - silnice, červená (ul. Lesní, U Sv. Petra a Pavla)
Na Kopečku: kaple sv. Petra a Pavla z r. 1646.
  2,5km - silnička, červená
Holičky
  3,5km - silnička, červená (mezi rybníky Ženich a Nový Vdovec, mezi rybníky Stolec a Travničný)
Stříbřecký most: nedaleko (0,2km po zelené) pomník Emy Destinové, žulový pomníček postavený v místech, kde lovila ráda ryby. U pomníku památný mohutný dub letní (350let, výška 22m).
  2km - silnice, cyklostezka 1035, červená skoro až do Stříbřece (přes most, NS Okolo Třeboně)
Stříbřec: vesnická památková zóna, několik dochovaných statků lidové architektury, č.p.35 empírový, č.p.9 s dvouštítovým průčelím. U rybníka bývalá kovárna. V obci 100 letá hrušeň. Kaple sv. Jana Nepomuckého z r. 1860.
  5,5km - silnice, cyklostezka 1035, (později mezi několika rybníky, NS Okolo Třeboně)
Lutová: vesnická památková zóna, původně gotický kostel Všech svatých z pol. 14.stol. přestavován po r. 1615 a dále r. 1875, kdy byla postavena věž. Empírová fara z doby kolem r. 1800. Na hřbitově barokní křížová cesta z pol. 18.stol. a žulová boží muka z konce 17. stol. Na návsi kaple sv. Jana z pol. 19.stol. Nedaleko (1km) zřícenina kostela Narození Panny Marie, zrušen za Josefa II. Z barokního původně středověkého kostela jen fragmenty zdiva.
  3km - silnice, cyklostezka 1010, (později podél rybníka Starý Kanclíř, NS Okolo Třeboně)
rozcestí Starý Kanclíř
  3,5km - silnička, červená (zpočátku podél rybníka Nový Kanclíř, NS Mikuláše Rutharda)
Chlum u Třeboně: barokní/neobarokní zámek, postaven na místě tvrze z r. 1710, dnešní podoba z přestaveb ve 2.pol. 19.stol. a začátku 20.stol. V té době byl majitelem Fr. Ferdinand d´Este. Zámecký park (20ha) s četnými plastikami a velkým množstvím vzácných dřevin. Poutní pozdně barokní kostel Nanebevzetí P. Marie z l. 1738-45, v r. 1805 byl prodloužen a částečně přestavěn, řada hodnotných barokních soch světců. Křížová cesta z 2.pol. 18.stol. spojuje kostel se zámkem a rybníkem. Na náměstí empírová bývalá pošta z 1.pol. 19.stol. Barokní sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Anny na hrázi rybníka. Chovný i rekreační rybník Hejtman, založen r. 1550, hráz 8m vysoká a 600m dlouhá, rozloha 78ha.
» Chlum u Třeboně: www.chlum-ut.cz.
» Infocentrum: www.chlum-ut.cz/informacni-stredisko, po-ne 10.00 - 18.00, +420 722 418 068.
  3,5km - silnička, červená (stejnou cestou zpět)
rozcestí Starý Kanclíř
  3km - silnička, později i cyklostezka Lužnická, červená (mezi a podél několika rybníky, NS Mikuláše Rutharda)
rozcestí Starý Hospodář
  2km - silnice, cyklostezka Lužnická, červená a žlutá
rozcestí Dlouhý most: nedaleko (doleva 0,6km po zelené až k Lužnici) tech. památka Nová řeka - rozvodí, 14km dlouhý kanál/spojnice Lužnice a Nežárky, vybudovaná Jakubem Krčínem v l. 1585-87, k ochraně rybníka Rožmberk.
  1km - silnička, červená a žlutá (nedaleko Nové řeky)
rozcestí Novořecká Bašta
  3km - silnička, žlutá (doleva a později přes Lužnici kolem usedlostí U Dušáků, U Bouckých, U Kohoutů)
rozcestí U Mlýnské stokyy
  3km - silnička, žlutá (přes E49, přes koleje, později i NS Třeboň - Hradeček a podél Černé stoky)
Třeboň - žel. zastávka Třeboň Lázně
  1km - silnice, cyklostezka, žlutá včetně dalších (ul. Dukelská, Husova, NS Okolo Třeboně)
TŘEBOŇ - klášter augustiniánů..
 

 

4. výlet (35km)
do Klece a zpět


Celkové stoupání 127 m

více na www.mapy.cz

 

TŘEBOŇ - klášter augustiniánů.
  0,25km - silnice, červená (ul. Husova, Jiráskova)
Třeboň - Komenského sady
  0,25km - silnice, cyklostezka 122, 1034, Greenway RD, červená i zelená (ul. Jiráskova)
Třeboň - autobusové nádraží
  1,5km - silnice a silnička, červená (ul. Jateční, přes koleje, pod E49,E551, podél potoka Zlatá stoka)
Třeboň - u žel. st.
  2,5km - silnička, červená (podél Zlaté stoky, později i rybníka Rožmberk)
mezi rybníkem Káňov a Rožmberk
  1,5km - silnička, červená (podél rybníka Rožmberk)
Rožmberk - hráz/rozcestník: největší rybník v ČR (vodní plocha 489ha, katastrální plocha 720ha), postaven na Lužnici za Viléma Rožmberka v l. 1584-89 Jakubem Krčínem z Jelčan. Rybník je vlastně říční přehradou. Na stavbě hráze, dlouhé 1,95km, široké u paty 60-80m, a vysoké 12m, pracovalo pět let asi 800 lidí. Kamenné obložení z l. 1660-1731. Na hrázi chráněno 76 památných dubů letních (stáří 150-400 let, výška 11-26m). Rybník je rovněž součástí rozsáhlého mokřadního systému mezinárodního významu. Nedaleko (0,25km cyklostezka 1034, Lužická) Rožmberská bašta - ojediněle dochovaná, renesanční obytná budova rybničního statku z r. 1590, sgrafita obnovena r. 1879. Elektrárna z l. 1919-20, dvě Francisovy turbíny (256kW).
  2,5km - silnice, cyklostezka 1034, Greenway RD, červená (hráz rybníka Rožmberk, NS Rožmberk, dubová alej)
Smítka: bezpečnostní přeliv rybníka sloužící v případě povodní k odtoku mimo hlavní výpusť a chrání tak hráz. Nedaleko (0,15km) pomník Jakuba Krčína z r. 2002, postaven rybáři za jeho geniální dílo, na pomníku letopočty s ryskami výšky vody při jednotlivých povodních (1876, 1829, 1890, 2002).
  2,5km - silnice, červená
Lužnice - okraj: v obci ucelený soubor lidových staveb z 19.stol. Kaple sv. Jana Nepomuckého z r. 1875, postavená na místě starší, ze které byla přemístěna socha sv. Jana Nepomuckého na betonový trámový most přes Lužnici.
  4km - silnička, červená (nedaleko Lužnice, později i část podél rybníka Potěšil)
Klec - okraj
  3km - silnice č.148, cyklostezka 1170, Greenway RD, v Lomnici červená (v Lomnici přes koleje a ul. Nádražní a Tyršova)
Lomnice nad Lužnicí: gotický kostel sv. Václava z r. 1359, upravený r. 1862, byl původně hradní kaplí ze zbořeného hradu po r. 1435. Původně renesanční radnice, přestavěna r. 1803. Původně gotický kostel sv. Jana Křtitele z 2.pol. 14.stol., s renesanční věží, barokně upraven kolem r. 1793, věž novogoticky upravena r. 1872.
  1km - silnice č.148, cyklostezka 122A, Greenway RD, červená (v Lomnici ul. Budějovická)
  2km - silnice, cyklostezka 122A, Greenway RD, červená (podél potoka Zlatá stoka, nedaleko rybníka Koclířov)
Smržov
  1km - silnice, cyklostezka 122A, Greenway RD, červená ve Smržově i kousek žlutá
rozcestník rybník Dvořiště
  3km - silnice, cyklostezka 122, červená (podél a nedaleko rybníka Dvořiště)
Horní Slověnice: v Dolních Slověnicích (0,3km po červené) kostel sv. Mikuláše a Linharta, původně z konce 13.stol. s barokní věží z 18.stol.
  1km - silnice, později i cyklostezka 122, zelená (v Horních Slověnicích za hospodou doleva)
Sádek
  2km - silnice, cyklostezka 122, zelená
Dunajovice: kaple Zvěstování Panny Marie. Nedaleko (1km po zelené) Dunajovická hora (504 m.n.m.), od kraje lesa rozhled, poutní barokní kaple sv. Kříže z 18. stol. se studánkou, křížová cesta se 14 kapličkami z r. 1852.
  4km - silnice, cyklostezka 122 (kolem menších rybníků, v Břilicích ul. Dunajovická)
Břilice: kaple Panny Marie z r. 1820 a menší kaple sv. Jana a sv. Anny, řada památek lidové architektury.
  1,5km - silnice, cyklostezka 122, 1034, Greenway RD, zelená (v Břilicích kolem rybníka a ul. Třeboňská, NS Rožmberk)
Třeboň - Penny Market
  1km - silnice, cyklostezka 122, 1034, Greenway RD (ul. Jiráskova, pod E49, E551)
Třeboň - autobusové nádraží
  0,25km - silnice, cyklostezka 122, 1034, Greenway RD, červená i zelená (ul. Jiráskova)
Třeboň - Komenského sady
  0,25km - silnice, červená (ul. Husova, Jiráskova)
TŘEBOŇ - klášter augustiniánů.
 

 

5. výlet (57km)
na dvůr k Žižkům a zpět


Celkové stoupání 440 m

více na www.mapy.cz

 

TŘEBOŇ - klášter augustiniánů.
  0,5km - silnice, červená později i další barvy a cyklostezky (ul. Březanova, Masarykovo nám., Trocnovské nám.)
Třeboň - Světská hráz/přístaviště: pomník Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan, který byl významný český šlechtic a rybníkář a purkrabí v Českém Krumlově. Rekreační rybník Svět (201ha) z l. 1571-73, vznikl zaplavením Svinského předměstí, stavba hráze (délka 1573m) byla velice náročná - odtud původní název Nevděk. Postavena z části na rašelině (protržení r. 1890), na hrázy staleté duby.
» přístaviště: www.lodnidoprava.info.
  1km - silnice, červená, i další barvy a cyklostezky (NS Cesta kolem Světa atd., po hrázy rybníka Svět, ul. Světská hráz).
Schwarzenberská Knížecí Hrobka: novogotická kaple - rodinná hrobka Schwarzenberků byla postavena v l. 1874-77, probíhají zde i varhaní koncerty. Tel.: +420 384 722 683, prohlídka 30min, út-ne 9:00 až 17:00.
» hrobka: www.zamek-trebon.eu/hrobka-schwarzenberku.
  0,5km - silnice, červená (NS Cesta kolem Světa, nedaleko rybníka Svět)
sv. Jiljí: původně gotický hřbitovní kostelík, zmiňován od r. 1515, z té doby jen spodní zdivo presbytáře, rozšířen a zvýšen r. 1576, věž přistavěna r. 1776. Sloužil i jako původní hrobka Schwarzenberků.
  1,5km - silnice, červená (NS Cesta kolem Světa, podél rybníka Svět)
Církvičný rybník
  1,5km - silnice, červená (NS Cesta kolem Světa, nedaleko rybníka Svět)
rozcestí Odměny: nedaleko tři usedlosti, zbytek po větším osídlení, které zde vzniklo po dokončení rybníka Svět v r. 1574 jako náhrada místním usedlíkům za jejich zatopené pozemky.
  2km - silnička, červená (po cestě vyhlídka)
Spolí: návesní kaplička z doby kolem r. 1800. Na okraji obce Spolský rybník, založen r. 1372, do dnešní podoby přetvořen r. 1574 (Jakub Krčín), dnes slouží k rekreačním účelům.
  2km - silnice, cyklostezka 1096, (nedaleko Spolského rybníka)
Libín: barokizující kostel Nejsvětější srdce Ježíšovo z r. 1923.
  2km - silnice, cyklostezka 1105 (ve Slavošovicích doleva)
Slavošovice: Malé muzeum piva, 17.00 - 20.00.
  5km - silnice, ve Slavošovicích kousek zelená, v Ledenicích cyklostezka 1050 a znovu zelená (v Ledenicích ul. Dr. Stejskala)
Ledenice: původně raně gotický kostel sv. Vavřince z 1.pol. 14.stol., opraven v 1.pol. 19.stol., věž z r. 1782. Renesanční fara z konce 16.stol., přestavěna v 18.stol. Kamenný barokní pranýř z 2.pol. 17.stol. Obecní dům/radnice ze 17. stol., sloužila i jako zázemí místního pivovaru, víceúčelově přestavěn v r. 1926. Muzeum loutek, tel.: +420 606 925 146. Nedaleko (1,2km ul. Mysletínskou) na Vápenickém kopci (541m.n.m.) nalezeno 51 slovanských mohyl z 9.stol. (možnost jet kolem a dál na Radostice po silnici č.155).
  2,5km - silnice, cyklostezka 1050 (v Ledenicích na náměstí hned doleva, ul. 5. května, později kolem fotovoltaické el.)
Růžov
  3,5km - silnice, cyklostezka 1050 později 1121 (před Borovany doprava, pak přes hlavní silnici, v Radosticích doleva)
Radostice: řada lidových zemědělských usedlostí.
  0,5km - silnice (Radosticemi)
Radostice - žel. zastávka
  1km - silnička, červená (přes koleje a hned doprava)
Mikšův dvorec: základy zemanského dvorec ze 14. a 15. stol, součást Památníku Jana Žižky.
  0,5km - silnička, červená (areálem památníku J. Žižky)
Památník Jana Žižky z Trocnova: národní kulturní památka, rodiště neporaženého husitského vojevůdce J. Žižky (asi 1360 až 1424). Základy dvou zemanských dvorců (Mniškův a Žižkův) ze 14. a 15. stol. odkrytých v l. 1921-37 a 1956. V přírodním areálu na naučné stezce Milníky husitství, pomník z balvanů z r. 1908 na místě dubu, pod kterým se vojevůdce dle pověsti narodil, dále 13m vysoký kamenný pomník se sochou Žižky z r. 1960. V původním barokním poplužním dvoře z r. 1679 dříve hájovna, dnes muzeum s nálezy z obou trocnovských dvorců.
  2,5km - silnice, cyklostezka 1122 později 1123, červená jen k hlavní silnici (na hlavní doprava, na další doleva, kolem hřbitova)
Borovany - Skanzen totality: malé soukromé muzeum.
  1,5km - silnice, cyklostezka 1123, červená (přes koleje, ul. Trocnovská, Petra z Lindy)
Borovany: klášter řádu sv. Augustina založen r. 1455 Petrem z Lindy, zrušen r. 1785. Bývalá prelatura, pozdně barokní z l. 1760-70, po r. 1785 upravena na zámek, v l. 1997-2009 rekonstrukce, dnes moderní knihovna, výstavní síň, kavárna, infocentrum a v areálu ještě Borůvková zahrada s čítárnou a Bylinková zahrádka. Bývalý klášterní gotický kostel Navštívení P. Marie z l. 1455-66, na místě ještě staršího z r. 1339, věž z r. 1729, barokní presbytář z r. 1746, loď sklenuta jednoduchou hvězdicovou klenbou. Křížová chodba se síťovými žebrovými klenbami v bývalé klášterní budově, z 15. stol. 2 gotické portály. Škapulířová barokní kaple z r. 1746. Dále raně barokní radnice se dvěma štíty, cibulovou věžičkou a městským znakem z 2. pol. 17. stol. Žulový pranýř z r. 1656, obnoven r. 1739. Socha sv. Jana Nepomuckého s dvěma anděly z l. 1730-40 a pomník J. Žižky z r. 1892, poškozen nacisty, obnoven r. 1959. Dále ještě chalupy a zemědělské lidové usedlosti (č.p. 44, 88 a 66, 87, 88). Nedaleko (1,2km po červené) jižním směrem ještě kamenný klenutý most z konce 18.stol.
» Borovany: www.borovany-cb.cz.
» Infocentrum: www.borovansko.cz, po-ne 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30, +420 387 001 356.
  2km - silnice, cyklostezka 1050, červená (nám. J. Žižky, před aut. nádr. doprava, ul. Třeboňská, a pak doprava na ul. Krčínova, později přes koleje a mezi rybníky)
Hluboká u Borovan - Samoty
  1km - silnice, cyklostezka 1050, červená (u žel. zastávky přes koleje, před kaplí doprava)
Hluboká u Borovan: lidové stavby a kaple.
  3,5km - silnice, cyklostezka 1050 (ještě v Hluboké na křižovatce doprava)
Jílovice: původně raněgotický kostel sv. Jakub z přelomu 13. a 14.stol. (jižní portál), několikrát přestavován (15. až 19.stol.), věž z r. 1695.
  2,5km - silnice, cyklostezka 1034 a Greenway RD, v Jílovicích zelená (v Jílovicích doleva a kolem kostela, v Kramolíně doleva)
Kramolín: kaple P. Marie Bolestné z r. 1935.
  3km - silnice, cyklostezka 1034 a Greenway RD, zelená (v Kojákovicích doprava)
Kojákovice: vesnická památková zóna, lidové stavby jihočeského typu z 2.pol. 19.stol., kaplička sv. Jiří z 1.pol. 19.stol. postavená ve stylu selského baroka. Vesnické muzeum - Ekomuzeum růže, expozice tradičního vesnického života, řemesel a emigrace do Ameriky.
» Kojákovice: www.kojakovice.cz.
» Infocentrum: www.ruze.ekomuzeum.cz, po-ne 10.00 - 17.00, +420 602 471 653.
  2,5km - silnice, cyklostezka 1212, první úsek i zelená
Hrachoviště: prvky jihočeské lidové architektury, kaple sv. Kateřiny a Barbory z r. 1884. Na konci obce (vpravo od silnice před rybníčkem) ještě stará hrušeň (500let) s mohutnou korunou.
  1,5km - silnice č.154, v Hrachovišti cyklostezka 1212 (na hlavní silnici doleva a dál po ní až k hájovně)
Hájovna - Cinátl
  3,5km - silnička, žlutá (odbočit doprava z hlavní silnice a dál po žluté)
rozcestí - Na Třeboňské cestě
  1km - silnička, cyklostezka 122, modrá (odbočit doleva, NS Okolo Třeboně)
Barbora: myslivna a kaple sv. Barbora. V polesí rozsáhlé kvalitní lesní porosty na rašelinném podkladu, zejména vyhledávaná třeboňská borovice.
  2,5km - silnička, cyklostezka 122, modrá (NS Okolo Třeboně)

Akvadukt na Zlaté stoce: technická památka, nedalekým (doleva 0,6km podél Zlaté stoky) akvaduktem překonává Zlatá stoka níže položenou Podřezanskou stoku.
  2,5km - silnička, cyklostezka 122, modrá (NS Okolo Třeboně)
rozcestí - Pod Velkým stavidlem
  0,5km - silnička, cyklostezka 122, modrá a zelená (mezi rybníky, NS Okolo Třeboně)
Mlýnský Dvůr: penzion a farma.
  1,5km - silnice č.154, cyklostezka 122, modrá a zelená (podél Opatovického rybníka a Zlaté stoky, NS Okolo Třeboně)
Schwarzenberská hrobka - most
  1km - silnice, modrá, zelená a červená (přes silnici, NS Okolo Třeboně atd., po hrázy rybníka Svět, ul. Světská hráz).
Třeboň - Světská hráz/přístaviště
  0,5km - silnice, modrá, zelená a červená později jen červená a cyklostezky (Trocnovské nám., Masarykovo nám., ul. Březanova)
TŘEBOŇ - klášter augustiniánů.
 

6. výlet (13km)
z Třeboně kolem Světa za 80minut


Celkové stoupání 30 m

více na www.mapy.cz

TŘEBOŇ - klášter augustiniánů.
  0,5km - silnice, červená později i další barvy a cyklostezky (ul. Březanova, Masarykovo nám., Trocnovské nám.)
Třeboň - Světská hráz/přístaviště: pomník Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan, který byl významný český šlechtic a rybníkář a purkrabí v Českém Krumlově. Rekreační rybník Svět (201ha) z l. 1571-73, vznikl zaplavením Svinského předměstí, stavba hráze (délka 1573m) byla velice náročná - odtud původní název Nevděk. Postavena z části na rašelině (protržení r. 1890), na hrázy staleté duby.
» přístaviště: www.lodnidoprava.info.
  1km - silnice, (NS Cesta kolem Světa a NS Rožmberk, ul. Světská hráz, ul. U Světa, podél rybníka Svět)
Třeboň - Rybářská bašta
  4,5km - silnice, (NS Cesta kolem Světa, podél rybníka Svět)
Spolský mlýn: mlýn a kaplička z r. 1861, později přistavěna i pila.
  2km - silnice, (NS Cesta kolem Světa, podél rybníka Svět)
rozcestí Odměny: nedaleko tři usedlosti, zbytek po větším osídlení, které zde vzniklo po dokončení rybníka Svět v r. 1574 jako náhrada místním usedlíkům za jejich zatopené pozemky.
  1,5km - silnice, červená (NS Cesta kolem Světa, podél rybníka Svět)
Církvičný rybník
  1,5km - silnice, červená (NS Cesta kolem Světa, podél rybníka Svět)
sv. Jiljí: původně gotický hřbitovní kostelík, zmiňován od r. 1515, z té doby jen spodní zdivo presbytáře, rozšířen a zvýšen r. 1576, věž přistavěna r. 1776. Sloužil i jako původní hrobka Schwarzenberků.
  0,5km - silnice, červená (NS Cesta kolem Světa, nedaleko rybníka Svět)
Schwarzenberská Knížecí Hrobka: novogotická kaple - rodinná hrobka Schwarzenberků byla postavena v l. 1874-77, probíhají zde i varhaní koncerty. Tel.: +420 384 722 683, prohlídka 30min, út-ne 9:00 až 17:00.
» hrobka: www.zamek-trebon.eu/hrobka-schwarzenberku.
  1km - silnice, červená, i další barvy a cyklostezky (NS Cesta kolem Světa, po hrázy rybníka Svět, ul. Světská hráz).
Třeboň - Světská hráz/přístaviště
  0,5km - silnice, červená i další barvy a cyklostezky (Trocnovské nám., Masarykovo nám., ul. Březanova)
Třeboň: městská památková rezervace, jedinečný komplex měšťanských domů a městské fortifikace, do které byly zapojeny i rybníky. Dochovány bašty, zbytky hradeb (např. u starých lázní), Hradecká brána z l. 1525-27, naposledy přestavěná v r. 1875, Svinenská brána je vrcholnou ukázkou jihočeské renesance z l. 1525-27 a 1562-69, před ní Novohradská brána z l. 1512-27 a Budějovická brána z l. 1605-12. Třeboňský pivovar původně barokní z l. 1699-1712 na místě zbrojnice, upraven romanticky v l. 1861-66. Na náměstí je nejcennější dům U bílého koníčka (č.p. 97) z r. 1544 a 2. pol. 16. stol., s loubím a renesančním štítem, dům Štěpánka Netolického (č.p. 89), s loubím, původně renesanční radnice z r. 1566, několikrát přestavěna a v l. 1950-52 opravena, Mariánský sloup z r. 1780 s plastikami, renesanční kašna z r. 1569. Zámek původně gotické sídlo přestavěno po r. 1366 na gotický hrádek, rozšířený v l. 1456 a 1479-82 a zejména v l. 1519-24, v renesanční zámek přestavěn v r. 1562 a velkoryse rozšířen v l. 1599-1612, tři prohlídkové okruhy: Rožmberské pokoje, Ve schwarzenberských apartmá, Konírna, psí kuchyně a kasematy, Otevřeno od 9:00 do 17:15, poslední prohlídka v 16:30 (tel.: +420 384 721 193), v zámku také expozice rybníkářství a státní archiv, na nádvoří kašna z r. 1712. Z původně gotické klášterní stavby po r. 1367 se částečně dochovala budova opatství s kaplí sv. Vincence a ambit s freskami, klášter byl upravován renesančně, k hlavní přestavbě a rozšíření došlo v 17. a 18. stol., klášterní kostel sv. Jiljí z l. 1367-84, koncem 14. stol. byl kostel vyzdoben obrazy od tzv. Mistra třeboňského - dnes v Národní galerii a opukovou sochou Madony, r. 1781 byla klasicistně opravena klenba v presbytáři, dnešní zakončení věže z r. 1890. Na Budějovickém předměstí renesanční hřbitovní kostel sv. Alžběty z l. 1570-76, s barokní věží z r. 1874. Na Kopečku vodárna z r. 1909 (Kotěra), Pod Kopečkem barokní kaple sv. Jana Nepomuckého z l. 1750-56 a kaple sv. Petra a Pavla z r. 1646. Severovýchodně od města židovský hřbitov z r. 1900.
» Třeboň: www.mesto-trebon.cz.
» Třeboňsko: www.trebonsko.com.
» Infocentrum: http://www.itrebon.cz, po-pá 9.00 - 12.00 a 12.45 - 16.00, +420 384 721 169, +420 724 064 504.

> 06.01.2016 18:36