Jánský Vrch: jednodenní cyklo výlet, dlouhý zhruba 47km. Itinerář nás zavede do města Javorník a jeho okolí. Původně gotický hrad na Jánském Vrchu, který dal jméno i tomuto výletu, byl vždy centrem tohoto nejsevernějšího polozapomenutého konce severní Moravy. A mimo to můžeme na trase spatřit i 2 městské památkové zóny, 2 zříceniny, 2 zámky a asi 11 církevních památek.

 

  autem do Javorníku...
Javorník: městská památková zóna, střed města tvoří historická zástavba měšťanských domů (poč. 19.stol.), radnice (1935), dům čp.31 je bývalé sídlo skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu (pol. 18.stol.), dnes muzeum, klasicistní pomník Ditterse (1793), socha sv. Immaculaty (1723), u čp.90 empírová socha sv. Jana Nepomuckého (poč. 19.stol.), v městské části Ves raně gotický kostel sv. Kříže (1260) se dvěma románsko-gotickými portály a nedaleko zbytky středověkého tvrziště.
Jánský Vrch: renesanžní zámek byl původně gotický hrad (1307), přestavěn (1507, 18. a 19.stol.), pozoruhodný soubor nábytku (biedermeier 19.stol.), dále gotické plastiky (konec 15.stol.) a jedinečná sbírka dýmek a kuřáckých potřeb, zámecká kaple s cenným vybavením, ve zdech zámku renesanční desky, francouzská zahrada (1776) a anglický park (1800), prohlídka 1,5h mezi 900 a 1500.
  6km – silnice
Bernatice: kostel sv. Petra a Pavla je významným dokladem slezské středověké architektury, zbytky raně gotických portálů, postraní kaple a sochy (19.stol.), při ohradní zdi hodnotná hrobka.
  3m – silnice
Horní Heřmanice: do roku 1985 byl zámek....
  5km – silnice - podél hranic
Vidnava: městská památková zóna, řada měšťanských domů s barokní, klasicistní a empírovou fasádou a štíty, novogotická radnice (1867), socha sv. Jana Nepomuckého (1770) a P. Marie, torzo městských hradeb (15.stol.), bývalé fojtství se dvěma předsunutými nárožními věžemi, zbytky psaníčkových sgrafit, hradby (14.stol.), v areálu socha sv. Floriána (1770), kostel sv. Kateřiny postaven na základech gotického kostela (13.stol.), několikrát přestavovaný, v západní předsíni románsko-gotický ústupkový portál.
  3m – silnice
Velká Kraš: kostel sv. Floriána (18.stol.), památný jilm.
  1,5km – zelená
kamenný kříž: v lese za chatou Mír kamenný kříž a řada hraničních kamenů.
  1,5km – zelená
Velká Kraš...
  1km –  silnice
Hukovice: klasicistní kostel P. Marie (poč.19.stol.), rustikální boží muka (18.stol.).
  3km –  silnice
Kobylá: zámek (1570) s cenným vstupním kamenným portálem, park, dnes ústav sociální péče, kostel sv. Jáchyma (1787), v areálu socha sv. Jana Nepomuckého (18.stol.), boží muka (1807 a 19.stol.), hraniční kámen.
  2km –  silnice
Tomíkovice
  3,5km –  silnice
Žulová: Sestrechowitz později Frýdberk, zřícenina hradu (13.stol.), dodnes zachován jen most a věž jako součást kostela sv. Josefa (1810), při něm socha P. Marie Immaculaty (2.pol. 18.stol.) a u mostu sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého (1717), v lese za nádražím tzv. "Zaoralova křesla" - žulová skalka.
  3,5km –  silnice
Sedum Lánů...
  2km – silnice
Bergov...
  1km – silnice
Vlčice: zámeček (2.pol. 16.stol.) na místě staršího tvrziště, empírově upraven (1829), anglický park, dnes rekreační středisko, kostel sv. Bartoloměje s renesančním jádrem, cenným oltářem a výzdobou (1732-42), v obci socha sv. Jana Nepomuckého (18.stol.).
  3km – silnice
Uhelná: kostel sv. Kateřiny (1801), rustikální socha sv. Jana Nepomuckého (19.stol.).
  1,5km – silnice
Horní fořt...
  0,5km – silnice
  2km – modrá, silnička

Čertovy kazatelny: zpřístupněný rulový skalní útvar s výhledem do Račího údolí.
  2km – modrá, silnička - Račím údolím (hluboké údolí Račího potoka)
  0,5km - červená
- nad Račím údolí
Rychleby: Reichenštejn, zřícenina gotického hradu (13.stol.) amatérsky rekonstruována v romantickém stylu (19.stol.) a zpřístupněna včetně věže, výhled do Račího údolí.
  1km - červená - nad Račím údolí
  1km - červená, silnička - prameny

sv. Antonín: kaplička...
  2,5km – červená, silnička
Javorník...
  autem domů...

vysvětlivky:
4km – silnice: silnice druhé a nižší třídy.
3km – silnička: většinou zpevněná ale i nezpevněná nebo polní nebo lesní cesta.
2km – cyklostezka: značená cyklo-turistická trasa.
1km – červená: jen po značené turistické trase bez cesty (pěšinka, šutráky, schody vytesané ve skále, brod a možná i hůř).