Cukmantl: jednodenní cyklo výlet, dlouhý zhruba 36km, naplánovaný do polozapomenutého konce severní Moravy. Itinerář nás zavede do Zlatých Hor, respektive do městečka toho jména a okolních kopců včetně jejich polské části. Na trase můžeme spatřit 1 městskou památkovou rezervaci, 2 zříceniny, 1 (bývalý) zámek, asi 6 církevních památek a také 1 rozhlednu (Kaiser Franz Josef Warte).

 

  autem do Zlatých hor...
Zlaté Hory: dříve Cukmantl nebo Zuckmantel,  městská památková rezervace, na náměstí měšťanské empírové a klasicistní domy, bývalá radnice čp.80 renesanční (kolem 1800 obnovována), budova staré pošty - holandské baroko (1698), barokní socha sv. Josefa (1731, 1851), u čp.233 drobná kaple - lidové baroko (poč.19.stol.), hornické muzeum, původně gotický monumentální farní kostel Nanebevzetí P. Marie (1699-1702, 1780-kaple, 1833), bývalý špitální kostel sv. Kříže slezské baroko (1764).
  2km – žlutá a modrá, křížová cesta
  3,5km – žlutá, křížová cesta
Poutní místo Panny Marie Pomocné: kostel a poutní areál se 14 kapličkami na křížové cestě, komunisté nechali kostel za totality zbourat ale po revoluci byl znovu vybudován a vysvěcen (1995).
  0,5km – žlutá, silnička
rozcestník
  0,5km – modrá, silnička
  0,5km – modrá
kaplička sv. Anny...
  0,5km – modrá a zelená, silnička
Edelštejn: zřícenina hradu (2.pol. 13.stol.), dnes zachovány jen sporé zbytky hradeb, základy věže a jámy po základech paláce.
  0,5km – modrá a zelená, silnička
kaplička sv. Anny...
  3km – zelená, silnička

Dolní Údolí: kostel (1632) byl později přebudován v gotizujícím slohu (1888).
  2km – silnice
Ondřejovice: kostel sv. Martina (1413, 1782).
  5km – silnice, údolím hraničního potoka Olešnice
Mikulovice: kostel sv. Mikuláše (1550), později přestavěn v historizujícím slohu (1903).
  2,5km – silnice
hraniční přechod do Polska...
  1km – silnice
  1km – červená, silnice
Głuchołazy: zachován středověký půdorys města, založeného biskupem Vavřincem (1220-32), fragmenty hradeb (14.stol., 1460, 1632) s gotickou věží Horní brány (14.stol.) s renesančním zakončením (1631) a pozdějším zvýšením (1902), na náměstí měšťanské domy (17. a 18.stol.) s pozdějšími fasádami (19.stol.) a stará lípa, zasazená na památku ukončení třicetileté války (1648), původně románský (3.čtvrt. 13.stol.) dvouvěžový kostel sv. Vavřince se zachovaným bohatě zdobeným románským portálem, kostel byl později zbarokizován (1729-31, střecha 1903), barokní hřbitovní kostel sv. Rocha (1636-27, 1860).
  2km – silnice
Konradów
  2km – silnice
Skowronków
  1km – červená, silnice
Jarnołtówek: zotavovny, včetně bývalého zámku (19.stol.), původně tvrz (16.stol.), s parkem, čp.115 původně mlýn (1.pol. 19.stol.), v okolí obce kapličky (18. a 19.stol.)
  4km – červená, silnička
Biskupská kopa: pěší hraniční přechod do České republiky, Kaiser Franz Josef Warte - kamenná rozhledna (1898) s dalekým výhledem, morfologicky nápadná kupa z břidlic.
  0,5km – zelená
  0,5km – silnička
Leuchtenštejn: zřícenina hradu (od konce 13.stol. do poč 15.stol.), dnes jen velmi sporé zbytky opevnění.
  0,5km – silnička
  1km – zelená

Mnichův kámen...
  0,5km – zelená
sv. Rochus: filiální kostel (1666, 1757) a hrobky.
  1km – zelená

Zlaté Hory...
  autem domů...

vysvětlivky:
4km – silnice: silnice druhé a nižší třídy.
3km – silnička: většinou zpevněná ale i nezpevněná nebo polní nebo lesní cesta.
2km – cyklostezka: značená cyklo-turistická trasa.
1km – červená: jen po značené turistické trase bez cesty (pěšinka, šutráky, schody vytesané ve skále, brod a možná i hůř).

> 13.09.2002 23:55