(celkem 120km)

> fotky z výletu...

1. den sobota 6.5. (cca 62km)

Bruntál: podle hesla: "všechny cesty vedou z Bruntálu" jsme v sobotu 6. května vyrazili krásnou lesní cestou přes bývalý sovětský vojenský prostor směr Skrbovice.
  10km – silnička
Skrbovice
  3km – silnička
Široká Niva: zachovalé nákupní středisko s typickým smíšeným sortimentem a původní obsluhou z dob reálného socialismu.
  4km – silnice
vyhlídka nad Širokou Nivou...
  1km – silnice
hraniční kámen nad Krasovem...
  4km – zelená, silnice
Krasov: Jednolodní raně barokní filiální hřbitovní kostel sv. Kateřiny z roku 1677 (upraven roku 1878). Kolem ohradní zeď z 1. pol. 19. stol.
  3,5km – zelená, silnice
  2,5km – silnice
Hošťálkovy: na místě středověké tvrze byl na konci 17. stol. postaven barokní zámek. V trojkřídlém jednopatrovém objektu zachována hodnotná výzdoba (nástěnné malby z let 1767-1786). Dále dochovaná zámecká kaple P. Marie s původním vybavením. Dnes ústav.
  4km – silnice
Krásné Loučky...
  1km – silnička
  2km – silnice
Linhartovy: ve 2. pol. 16. stol. byla místní tvrz přestavěla na čtyřkřídlý renesanční zámek. V letech 1695-1702 byl barokně přestavěn a později ještě upravován a poškozen požárem a vichřicí. V letech 1970-75 rekonstruován. K zámku přiléhá cenný park (6,9ha). Nedaleko zámku turistický hraniční přechod do Polska Linhartovy/Lenarcice.
  2km – silnice
Opavice...
  2km – silnice
Město Albrechtice: dominantou náměstí i města je jednolodní barokní farní kostel Navštívení P. Marie z roku 1752. Dále se na náměstí nachází barokní sloup se sochou sv. Anny Samotřetí z roku 1719. Na původní městskou zástavbu upomíná dům č.p. 21 s renesančním jádrem z 2. pol. 16. stol.
  3km – modrá, silnice, cyklostezka
U kapličky: drobná barokní kaple, zrekonstruovaná v roce 1907.
  2km – silnička, cyklostezka
Piskořov
  4km – silnička, cyklostezka
Pelhřimovy: dnes zlikvidovaná obec, pozůstatkem poničený, bývalý hřbitovní kostel sv. Jiří s ohradní zdí. Jádro jednolodní stavby je gotické z 1. pol. 15. stol., úpravy v 17. a 18. stol., západní průčelí 19. stol.
  4km – silnička, cyklostezka
  3km – silnička
Hrozová: hřbitovní farní kostel sv. Michala s ohradní zdí v jádru gotický, chór z 1. pol. 13. stol. V 16. stol. získal pevnostní charakter. V letech 1836-54 byl ještě upravován (věž, kruchta a klenba lodi). nedaleko obce nález antických mincí v okolí také bludné balvany.
  3km – silnice
Ostrá hora
  2km – červená, silnice
Bohušov: obec původně nazývaná dle hradu Fulštejn (též Poříčí). Původně gotický kostel sv. Martina (1. pol. 14. stol.), který získal dnešní podobu v roce 1800. U č.p 109 (pož. zbroj.) socha P. Marie a u č.p. 131 socha sv. Jana Nepomuckého. V katastru nalezeno sídliště lidu popelnicových polí, roku 1820 nalezeny římské mince císařů Aureliána a Trajána, v okolí bludné balvany. Od roku 1998 také turistické informační středisko. Jihozápadně vybudován nový rybník a chatový areál.
Fulštejn: Zřícenina rozsáhlého raně gotického hradu slezského typu, postaveného leníky olomouckého biskupa pány z Fulmu kolem 13. stol. na ostrohu nad říčkou Osoblahou. Jádrem je čtvercový palác s nárožními věžemi v tzv. zadním hradu, od nějž příkopy s mosty oddělen přední hrad a dvě předhradí. Roku 1476 dobyt uherským vojskem a za třicetileté války zcela zpustošen švédy.

 

2. den neděle 7.5. (cca 56km)

Bohušov...
  2,5km –  silnice, cyklostezka
  0,5km – červená, silnice, cyklostezka
Dolní Povelice...
  3km –  silnice, cyklostezka
Horní Povelice
  4km –  silnice, cyklostezka
Liptaň: novogotický farní poutní kostel Nanebevzetí P. Marie z let 1866-70. Nedaleko obce nová dřevěná rozhledna a tzv. Liptaňský bludný balvan, přírodní památka, jeden z největších v ČR (220x130x120cm, obvod 567cm).
  4km – silnice
Třemešná: začátek úzkorozchodné trati do Osoblahy, v současnosti jediné u nás. Vybudována v roce 1898 (délka 20 km, rozchod 760mm), významná technická památka.
  3km – silnice
Rudíkovy
  3km – silnice
Město Albrechtice: 7. května 2006 krátce po poledni nalezeno obydlí velmi pohostinných přátel jedné nejmenované účastnice tohoto výletu. "Napadají mě jediná slova: je to vůbec poprvé, kdy někdo takový nález ohlásil..."  - řekl na adresu tohoto úspěchu tiskový mluvčí výletu - Malin Slečinka.
  0,5km – zelená, silnice
  0,5km – zelená, silnička
  0,5km – zelená, silnice
Žáry...
  1km – silnice
  1,5km – zelená, silnice
Česká Ves
  2km – zelená, silnice
  1km – silnice
vyhlídka...
  2km – silnice, cyklostezka
Jelení
  6km – silnice, cyklostezka
Karlovice...
  9km – silnička, cyklostezka
Široká Niva...
  2km – silnice, cyklostezka
Skrbovice
  10km – silnička
Bruntál: a podle hesla: "dobří cyklisté se vracejí" jsme se v neděli 7. května po třetí hodině odpoledního opravdu vrátili...

> fotky z výletu...
 

vysvětlivky:
4km – silnice: silnice druhé a nižší třídy.
3km – silnička: většinou zpevněná ale i nezpevněná nebo polní nebo lesní cesta.
2km – cyklostezka: značená cyklo-turistická trasa.
1km – červená: jen po značené turistické trase bez cesty (pěšinka, šutráky, schody vytesané ve skále, brod a možná i hůř).

 

 > 16.05.2006 16:35